Loading...

ویدیوها

ویژگی های قولنامه خرید و فروش

قولنامه خرید خانه برای خریدار و فروشنده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در مطالب گذشته فرق مبایعه‌نامه و قولنامه را به‌طور مفصل موردبررسی قراردادیم، امروز می‌خواهیم بررسی کنیم تا یک قولنامه باید چه ویژگی‌هایی برای خریدار و فروشنده داشته باشد؟ در یک قولنامه مفادی در نظر گرفته می‌شود که بر طبق آن فروشنده مجبور به […]

بیشتر بخوانید